Înregistrarea participanţilor la lucrările Congresului de Cardiologie
cu participare internaţională, care va avea loc la data de 09-10 octombrie 2020, or. Chişinau

Nume, prenume
Locul de muncă
(organizaţia)
În calitate de (funcţia)
Confirmarea taxei de înregistrare
(Nr. chitanţei)
Contacte
(E-mail, telefon)